AYDINLIK GAZETESİ: ZMO’NIN MISIR RAPORU: STOKLARIMIZ 2020 SONRASI İÇİN YETERLİ DEĞİL- 4 NİSAN 2020

GENEL MERKEZ
05.04.2020 (Son Güncelleme: 05.04.2020 11:14:55)

"Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) `mısır raporu` açıkladı. Mısır üretimimizin ihtiyacı karşılamadığı, 2020 sonrası için stokların yeterli olmadığı, mısır üretiminin artırılması ve kendi kendimize yeter hale gelmemiz gerektiği belirtildi."

ZMO’nın mısır raporu: Stoklarımız 2020 sonrası için yeterli değil

Mısırda dünya verimlerinin çok üzerinde verim elde edilmesine rağmen üretimimizin tüketimimizi karşılayamadığı vurgulanan raporda, şu satırlara yer verildi: “Dünya mısır verimi ortalaması dekar başına 580 kilogram iken, Türkiye verim ortalaması 700-bin kilogram aralığında değişmektedir. 1961 yılında 705 bin hektar alanda üretilen mısır ekim alanı, 2015/16 sezonunda 688 bin 170 hektara çıkmış, 2018/19 sezonunda ise 591 bin 900 hektara düşmüş olup, mısır üretimimiz 6 milyon ton civarındadır. Türkiye’nin dünya mısır üretimdeki yeri, yüzde 0.32 ile yüzde 0.60 oranında değişmektedir.”

Ülkemizde piyasaya sunulan mısırın yüzde 75’inin yem sektöründe kullanıldığı kaydedilen raporda, yem sanayisinde de en yüksek payın kanatlı sektörüne ait olduğu, kalan yüzde 20’lik bölümün nişasta-glikoz sanayisinde, yüzde 5’inin ise endüstride, yağ üretiminde ve tohumluk olarak kullanıldığı bildirildi.

ÜRETİCİ YOKSULLAŞTI `DIŞALIMCI ÜLKE` OLDUK

Mısır üretiminde son yıllarda görülen belirgin artışta, yüksek verimli melez çeşitlerin üretime alınması, yetiştirme tekniği uygulamalarındaki olumlu gelişmeler, tane ve silajlık mısırın destekleme kapsamına alınması etkili oldu. Raporda özetle şu saptamalara yer verildi:

 • Son 10 yılda mazottaki fiyat artışı yüzde 216, üre gübrede yüzde 292, DAP gübrede yüzde 262, 20:20:0 kompoze gübrede yüzde 277 olurken, mısır fiyatlarında artış yüzde 185 olmuş, mısır üreticisi yoksullaşmıştır.
 • Mısırda kendi kendimize yeterli bir ülke olmayıp, yumurta ve kanatlı üretimi ile büyükbaş hayvan sayısındaki artışa paralel yem hammaddesi talebindeki artışın da etkisiyle, mısırda `dışalımcı ülke` konumundayız.
 • Dünyada 2019 yılında 1.109 milyon ton mısır üretimi yapılmış olup en büyük ihracatçı ülke olan ABD, mısır tüketiminde yüzde 27’lik bir paya sahiptir.
 • Türkiye 2018/2019 pazarlama sezonunda 438.015 dolar değerindeki 2,1 milyon ton ithalat ile dünya sıralamasında yüzde 1,18’lik pay ile 23. sıradadır.
 • Mısır dışalımı dane mısır ile sınırlı olmayıp, mısırın işlenmesi sonucu ortaya çıkan mısır nişastasının atığı olan mısır grizi ve DDGS kimi yan ürünler de küspe ve kepek yerine yem sanayinde kullanılmak üzere ithal edilmektedir.

 

`PLANLAMA YAPILSIN`

 • 2020 yılı ve sonrası için mısır stoklarımız yeterli değildir.
 • Ülke ve bölgeler düzeyinde yapılması gereken tarımsal üretim planlamasında, kullanım alanları, ihtiyaç, tüketim, dış ticaret gibi verilere dayalı gerçekçi öngörülerle mısır için üretim alanı ve ürün miktarı belirlenmelidir.
 • Dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle ülkelerin sınırları kapatıp, dış ticaret hacmini daraltıp korumacılık önlemlerini artırdığı günümüzde, ülkemizde derhal planlı bir şekilde yerli mısır üretimi artırılmalıdır.
 • Destekler artırılmalı ve zamanında ödenmeli, mazot dahil temel girdi maliyetleri düşürülmeli, çiftçi borçları yapılandırılmalı ve faizler silinmeli, tohumda tamamen dışarıya bağımlılığı azaltılmak için Ar-Ge yatırımları artırılarak yerli çeşitler ıslah edilmeli ve yeterli miktarda üretilmelidir.
 • Gerek ekim alanı, gerekse birim alandan elde edilen verim artırılarak GDO’lu mısır dışalımı engellenmelidir.
 • TMO, 2020 yılı için şimdiden alım garantili ürün fiyatı açıklamalı, gerekli ödemeleri zamanında yapabilecek hazırlıklarını tamamlamalıdır.

 

Haber kaynağına ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Okunma Sayısı: 6