TİCARET GAZETESİ: MISIR İHTİYACI ARTSA DA ÜRETİCİSİ YOKSULLAŞTI- 6 NİSAN 2020

GENEL MERKEZ
06.04.2020 (Son Güncelleme: 06.04.2020 13:00:49)

“Tarımsal üretim planlamasında, mısır için üretim alanı ve ürün miktarı gerçekçi öngörülerle belirlenmeli”

Türkiye, mısırda dünya verimlerinin çok üzerinde verimler elde etmesine rağmen, üretim tüketimi karşılayamıyor. Türkiye’nin dünyadaki mısır üretimdeki yeri, yüzde 0.32 ile yüzde 0.60 oranında değişiyor. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Son 10 yılda mazottaki fiyat artışı yüzde 216, üre gübrede yüzde 292, DAP gübrede yüzde 262,  kompoze gübrede yüzde 277 olurken, mısır fiyatlarında artış sadece yüzde 185 olmuş, mısır üreticisi yoksullaştı” dedi.

Mısırda kendi kendimize yeterli bir ülke olmayıp, yumurta ve kanatlı üretimi ile büyükbaş hayvan sayısındaki artışa paralel yem ham maddesi talebindeki artışın da etkisiyle mısırda “dışalımcı ülke” konumuna gelindiğini aktaran Suiçmez, “Mısırda arz, 2001/02 sezonunda 3.374.987 tondan 2018/19 sezonunda 9.211.366 tona çıktı.  Yurt içi kullanım ise, sürekli artarak 7.866.233 tona ulaştı. Ülkemizde piyasaya sunulan mısırın yüzde 75’ i yem  sektöründe kullanılmakta olup, en yüksek pay kanatlı sektörüne aittir. Kalan yüzde 20’lik bölümü nişasta-glikoz sanayinde, yüzde 5’i ise endüstride, yağ üretiminde ve tohumluk olarak kullanılıyor. Mısır üretiminde son yıllarda görülen belirgin artışta; yüksek verimli melez çeşitlerin üretime alınması, yetiştirme tekniği uygulamalarındaki olumlu gelişmeler, tane ve silajlık mısırın destekleme kapsamına alınması etkili oldu” ifadelerini kullandı.

“Mısır stoklarımız yeterli değil”
 Ülke ve bölgeler düzeyinde yapılması gereken “tarımsal üretim planlaması”nda, kullanım alanları, ihtiyaç, tüketim, dış ticaret gibi verilerine dayalı gerçekçi öngörülerle mısır için üretim alanı ve ürün miktarı belirlenmesi olduğunu ifade eden Suiçmez, “2020 yılı ve sonrası için mısır stoklarımız yeterli değildir” dedi.

Dünyada etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle ülkelerin sınırları kapatıp, dış ticaret hacmini daraltıp korumacılık önlemlerini artırdığı günümüzde ülkemizde derhal planlı bir şekilde yerli mısır üretiminin artırılması gerektiğine vurgu yapan Suiçmez, “Destekler artırılmalı ve zamanında ödenmeli, mazot dahil temel girdi maliyetleri düşürülmeli, çiftçi borçları yapılandırılmalı ve faizler silinmeli, tohumda tamamen dışarıya bağımlılık azaltılmak için ar-ge yatırımları artırılarak yerli çeşitler ıslah edilmeli ve yeterli miktarda üretilmelidir. Gerek ekim alanı, gerekse birim alandan elde edilen verim artırılarak GDO’lu mısır dışalımı engellenmelidir. TMO, 2020 yılı için şimdiden alım garantili ürün fiyatı açıklamalı, gerekli ödemeleri zamanında yapabilecek hazırlıklarını tamamlamalıdır” açıklamalarında bulundu.

 

Haber: Duygu GÖKSU

Haber kaynağına ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Okunma Sayısı: 4