BASIN AÇIKLAMASI

VAN ŞUBE
15.12.2010 (Son Güncelleme: 15.12.2010 17:23:06)

Van'da Üç Oda tarafından basın açıklaması yapıldı.

Van‘da Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Gıda Mühendisleri Odası tarafından, 13 Aralık 2010 tarihinde ortak bir basın açıklaması yapılarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘na tepki gösterildi. Bu Kanunun halk sağlığına tehdit eden bir yasa olduğu, mevcut gıda kontrol altyapısı ile işletmelerin keyfiyetine bırakılan bir üretim tarzının devamına yol açıldığı, sektörde gıda konusunda eğitim almış kişilerin dışlandığı ve sonuçta halk sağlığının yerine ticaret rantının tercih edildiği kamuoyuna duyuruldu.

Okunma Sayısı: 967