ANAYASA MAHKEMESİ TOPRAK KORUMA YASASI İLE İLGİLİ BAŞVURUYU REDDETTİ

GENEL MERKEZ
09.04.2015 (Son Güncelleme: 09.04.2015 17:51:27)

 

Danıştay 8. Dairesi; ODA`mızın açtığı dava üzerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu`nun bazı hükümlerini Anayasa`nın "Toprak mülkiyeti" başlıklı 44. Maddesi ve "Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması" başlıklı 45. Maddesine aykırı bularak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi`ne (AYM) başvurulmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesi söz konusu talebi 5.3.2015 tarihinde oyçokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi‘nin kararı ektedir.

 

Okunma Sayısı: 181