SU BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLERİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASINDA!

GENEL MERKEZ
19.02.2019 (Son Güncelleme: 19.02.2019 10:49:39)

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 08.02.2019 tarih, 297 sayılı kararıyla; İstanbul Üniversitesi “Su Bilimleri Fakültesi” mezunu Su Bilimleri ve Mühendislerinin Ziraat Mühendisleri Odasına kayıtlı olması uygun görülmüştür. Bu kararla birlikte ODA’mız Ziraat Mühendisleri yanında Su Ürünleri Mühendisleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri, Tütün Teknolojisi Mühendisleri, Biyosistem Mühendisleri ve Su Bilimleri ve Mühendislerinin örgütlendiği, Anayasal meslek örgütü haline gelmiştir.

ODA’mıza yeni bir ses ve renklilik katacak Su Bilimleri ve Mühendisleri ile bir arada ve dayanışma içinde olmaktan mutluluk duyacağız. ODA’mız çatısı altındaki diğer meslek disiplinleri gibi, müstakil meslek odalarını kuracakları güne kadar, Su Bilimleri ve Mühendislerinin de mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ile meslektaşlarının hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik her türlü ve girişim ve faaliyette birlikte ve beraber olacağız.

Okunma Sayısı: 96