TOKAT BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ (21-22-23-24 EYLÜL 2019)

GENEL MERKEZ
20.08.2019 (Son Güncelleme: 20.08.2019 15:26:44)

 

YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANDIĞI TAKDİRDE AÇILACAK EĞİTİM TARİHİ

Eğitim Yeri Adresi  : ZMO Tokat İl Temsilciliği

                                 Tarım İl Müdürlüğü / Tokat

Eğitim Tarihi           :21-22-23-24 Eylül 2019

Eğitim Saati            : 10:00 - 17:00

Eğitim Kontenjan   : 24 Kişi

İletişim                   : 0532 6601312

 

KATILIM ŞARTLARI:

 1- Kayıtlarda ODA ÜYELERİ ÖNCELİKLİDİR.

2- Yürürlükteki Genelge gereği eğitime katılmak için beş yıllık mesleki kıdem kazanılmış olması gerekmektedir.  

 3- Aidat borcu bulunmamak,

4-  Telefon ile kayıt alınmayacaktır. Katılımcılar; Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formunu doldurarak ve eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont veya makbuzla şahsen başvuru ile kayıt yaptırılacaktır.   

5-TMMOB`a bağlı Odalara kayıtlı katılımcılar Odalarından üyelik belgesi ve borcu yoktur yazısı getireceklerdir.

 

Eğitim Ücreti: 

ODA Üyelerine    : 700.-TL. 

Üye olmayanlara    : 850.-TL. 

Temel eğitime katılmak zorunludur. Katılımcıların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12‘sine (2 ders saati) devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. 

Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir. 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 Giriş 

 Türk yargı teşkilatı

 Yargısal faaliyet içinde yer alan süreler

 Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

 

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 Bilirkişinin Nitelikleri

Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

 

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

 Bilirkişinin Görevlendirilmesi

 Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

 

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 Oy ve Görüşün Sunulması

 Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

 

BÖLÜM 5: UYGULAMA

Okunma Sayısı: 68