KANAL B- “GÜNE BAKIŞ” PROGRAMI

GENEL MERKEZ
16.10.2019 (Son Güncelleme: 18.10.2019 14:25:35)

Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR, 16 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 09.30 da Kanal B`de Selim BAKAL tarafından sunulan "Güne Bakış" adlı programın canlı yayın konuğu oldu.

Programda: “16 Ekim Dünya Gıda Günü” konusu ele alındı.

Başkanımız konuşmasında özetle: “Dünya Gıda Günü’nde dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliği ile gıdaların üretimi-tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması, yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi ve bu konularda farkındalık yaratılması, herkesin güvenli ve besleyici gıdalara ulaşmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Gıda ihtiyacının temel varlığı olan topraklarımızın, ormanlarımızın, suyumuzun kıymeti bilinmeli ve korunmalıdır. Ziraat Mühendisleri Odası olarak maden arama çalışmaları sırasında doğayı talan eden şirketlere karşı dava açarak, basın açıklamaları yaparak mücadele etmekteyiz. Gıda güvenliğini sağlamanın ilk adımı toprağı ve suyu korumaktır.

BM`nin raporuna göre 821,6 milyon insan yani dünya nüfusunun yüzde 11 açlık çekmektedir. Açlık oranının en yüksek olduğu yer Afrika Kıtasıdır. Kıta genelinde her beş kişiden biri, Doğu Afrika`da ise her üç kişiden biri açtır. Rapora göre Afrika nüfusunun yüzde 20`si, Asya nüfusunun ise yüzde 12`den fazlası aç görünürken, Latin Amerika ve Karayipler`de bu oran yüzde 7`nin altındadır. Açlığın, özellikle ihracat ürünlerine bağımlı, orta gelirli ve ekonomik büyümenin gerilediği ülkelerde arttığı görülmektedir.

Dünya’da açlık diye bilinen bir gerçek varken diğer yandan yılda yaklaşık 1,3 milyar ton gıda çöpe giderek heba olmaktadır. Sadece bu tüketilmeyen ya da tüketilemeyen, çöp olarak son bulan üretim fazlasıyla bile açlık çeken insanları doyurabilmek mümkündür. 

Ülkemizde yanlış tarım politikaları sonucunda çiftçi tarımdaki gücünü yitirmiş ve yoksullaşmıştır. Tarımda modernizasyon küçük tarımsal alanların birleştirilip, büyütülmesine ve dolayısıyla düşük gelirli topraksız köylülerin köylerini terk edip, kente göç etmesine neden olmuştur. Ülkemiz, küresel dünyada rekabet edebileceği en büyük avantajını kaybetmiş ve tarımda dışa bağımlı hale gelmiştir.

Türkiye, kuru kayısı, incir ve üzüm ile fındık dışında buğdaydan pirince, fasulyeden nohuda, mercimekten mısıra, soya fasulyesinden pamuğa, kuru ottan samana ve kırmızı ete kadar hemen tüm tarım ürünlerinin ithal edildiği bir ülke durumuna getirilmiştir.

Çözüm önerimiz ise; artan nüfus, beslenme zorunluluğu ve küresel iklim değişimi dikkate alınarak, toprak ve iklim şartlarına uygun yeni tarımsal üretim modelleri geliştirilmeli, üretim planlaması yapılmalı, üretici desteklenmeli, girdi maliyetleri düşürmeli, üretici ve tüketici kooperatifleri geliştirilmeli, genç nüfus tarımsal üretime özendirilmeli ve teşvik edilmeli, çiftçilik cazip ve kârlı hale getirilmeli.

TMMOB Dünya Gıda Günü 2019 Sempozyumu, TMMOB önderliğinde; ODA’mız, Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası tarafından “Sürdürülebilir Gıda ve Tarımın Ekonomi Politiği/ Güvenli Gıda” konu başlığında 19 Ekim 2019 Cumartesi günü düzenlenecektir.

Sempozyumda gıdayı her açıdan ele alarak önemli sonuçlar elde edeceğimizi düşünmekteyim.” Dedi.

 

Okunma Sayısı: 1099
Fotoğraf Galerisi
Bağlantılar

http://youtu.be/m_pxECbGNrM