TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 KASIM`DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

GENEL MERKEZ
18.11.2019 (Son Güncelleme: 18.11.2019 12:30:13)

 

TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu; kamusal üretim, hizmet, denetim süreçlerini tarif etmek, kamu kaynaklarının yağmasına karşı mücadele yöntemlerini tartışmak ve kamu kavramını tüm boyutları ile yeniden ele almak amacıyla  22-23 Kasım 2019 tarihinde, Ankara`da İMO Teoman Öztürk Salonu`nda gerçekleştirilecek.

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU PROGRAMI

1. GÜN – 22 Kasım 2019

10.00 - 10.30                         Açılış Konuşmaları

Nadir Avşaroğlu                   Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Emin Koramaz                     TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

10.30 – 11.30 Özel Oturum

Yunus Yener - Oturum Başkanı

TMMOB Sunumu: Baki Remzi Suiçmez - Kamucu Politikalar ve TMMOB

 Özel Sunum: Korkut Boratav - Türkiye’de Kamucu Politikaların Analizi

 

11.30 – 11.45 Ara

 

11.45 - 13.15  1.Oturum

Kamuculuk; Tanımı, Evrimi Ve Tarihsel Süreci

Ayşegül Oruçkaptan - Oturum Başkanı

Oktar Türel

Neoliberal Dünya Ekonomisinde Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanmasına Bakışlar, 1920-2020

Galip Yalman

Yeni Bir Kamu Mümkün mü?

Aziz Konukman

Yeniden Kamu Yatırımları Desteklenebilir mi?

13.15 – 14.00 Yemek Arası

 

14.00 – 16.00 2. Oturum

Dünya Ve Türkiye`de Kamucu Kalkınma Örnekleri Ve Planlı Kalkınma

Özden Güngör - Oturum Başkanı

Bilsay Kuruç

21. Yüzyıl için Kalkınma ve Planlama

Semih Akçomak

Türkiye`de Ekonomik Büyüme ve Planlama

Serdar Şahinkaya

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kamucu Sanayileşme

Erkan Erdil

Dünyada ve Türkiye’de Planlama ve Kamu İşletmeciliği

16.00 – 16.15 Ara

 

16.15 – 18.30 3. Oturum

Kamu Yönetiminde Kamuculuk

Kemal Zeki Taydaş - Oturum Başkanı

Oğuz Oyan

Türkiye’nin Değişen Yönetsel Yapısı

Ozan Zengin

Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi

Onur Karahanoğulları

Anayasa, Yasalar ve Kamucu Politikalar

Gamze Yücesan

Sosyal Hizmetlerin (Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik) Kamusal İşlevi

 

2. GÜN – 23 Kasım 2019

10.00 – 12.00 - 4. Oturum

İktisat Politikaları ve Özelleştirme Bilançosu

Ali Uğurlu - Oturum Başkanı

Mustafa Sönmez

Nasıl Bir Kamuculuk İstiyoruz?

Ebru Voyvoda

Kalkınma İktisadı Penceresinden Türkiye

Erol Taymaz

KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi

Yiğit Karahanoğulları

Dünyada ve Türkiye’de Kamulaştırma Modelleri

12.00 – 13.00 Yemek Arası

 

13.00 - 15.00  5. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Nadir Avşaroğlu - Oturum Başkanı

Arzu Çerkezoğlu

İstihdam Politikaları

Aysun Gezen

Eğitim Politikaları

Sinan Adıyaman

Sağlık Politikaları

Ali Rıza Aydın

Hukuk Politikaları

15.00 – 15.15 Ara

 

15.15 – 18.30  6. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Mehmet Soğancı - Oturum Başkanı

Oğuz Türkyılmaz

Enerji Politikaları

Gökhan Günaydın

Tarım Politikaları

Kaya Güvenç

Sanayi Politikaları

Arif Merdol

Ulaşım Politikaları

Tarık Şengül

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Politikaları

Nejat Tamzok

Maden Politikaları

Adil Akbaş

Bilişim Politikaları

Okunma Sayısı: 348