BLOOMBERG TV- “30 DAKİKA” PROGRAMI

GENEL MERKEZ
05.12.2019 (Son Güncelleme: 05.12.2019 15:29:22)

5 Aralık 2019 Perşembe günü saat: 12.00’de, Bloomberg TV de Zeliha SARAÇ tarafından sunulan “30 Dakika” adlı programa Genel Başkanımız Özden GÜNGÖR telefon bağlantısı ile katıldı.

Programda, Tapu ve İmar Paketi`nde değişikliğe gidilerek, Bakanlıktan gelen taslağın en çok tartışılan maddesi olan "Mera, yaylak, kışlak ve otlaklarda kamu kurumlarına bina yapma izni veren" hükmün paketten tamamen çıkartılması, konusu ele alındı.

Başkanımız konuşmasında özetle: “Ziraat Mühendisleri Odası olarak yaptığımız araştırmalara göre, son 20 yıl içerisinde mera alanlarımız 16.5 milyon ha alandan 10-11 milyon ha alana düşmüştür. Eğer hayvancılığımızı geliştirmek, kişi başına et tüketimini artırmak istiyorsak, girdi maliyetleri düşürülmeli. Girdi maliyetlerini düşürmenin yolu ise doğal protein kaynağı olan meraların korunmasıdır.

Hayvancılığın gelişmesi ve et fiyatlarının düşmesi için öncelikli olarak meraların korunması ve ıslah edilmesi gerekmektedir. Hayvanların besin gereksinimleri doğal çayır-meralardan, tarla tarımı artıklarından ve fabrikasyonla üretilen kesif yemlerden karşılamaktadır. Söz konusu yemler içinde, kaba yem olarak nitelendirilen yemler; hem hayvanların fizyolojik gereksinimleri açısından, hem de hayvansal ürünlerin daha ekonomik bir şekilde üretilebilmesi açısından, büyük önem taşımaktadır.

Fabrika yemlerinin hammaddesini oluşturan mısır ve soyada ülkemizin ithalata bağımlı olması nedeniyle döviz kurunda meydana gelen en ufak artış yem fiyatlarına doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda 2019 yılında TL’nin ciddi anlamda değer kaybetmesi yem fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Yem fiyatının önlenemeyen yükselişine karşın çiftçinin sattığı canlı danadan eline geçen fiyat neredeyse değişmedi, yani çiftçi para kazanamadı.

Çiftçi 2017 yılında canlı danasının 1 kg ortalama satış fiyatı ile 15.8 kg besi yemi alırken, 2018 yılında %17 gerilemeyle ancak 13.2 kg, 2019 yılında 10-11 kg alabildi. Bir yılda besi yemi %30, süt yemi %35 arttı. Son bir yılda mısır fiyatı %35 artarken arpanınki %49 arttı. Kanatlı sektörünün ağırlıkla kullandığı soyada ise tamamıyla ithalata bağımlıyız ve son ithalat fiyatı %33 artış gösterdi. Görüldüğü üzere çiftçi hayvansal üretimde maliyetinin %60’ını oluşturan yem fiyatları altında enflasyonun da çok ötesinde eziliyor. Diğer yandan besicilik hayvan ithalat fiyatı bir yıl öncesine göre %33, koyun fiyatı ise %49 arttı. İthalatta da fiyat artışını durduramazken, diğer yandan kasaplık hayvan ve kırmızı et ithalatının devam ediyor olması ülke içinde ki üretimimizi daha da olumsuz etkiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamalarına göre kaba yem açığımız 15 milyon ton, karma yem açığımız 5 milyon ton. Kaba yem açığımız meralarımızı ıslah ederek kapatmamız gerekirken, onları maalesef amaç dışı kullanımlarla küçültüyoruz. Fiyatta aradığını bulamayan çiftçimiz son bir yılda yem bitkileri ekim alanını 10 bin hektar küçülttü.  

Türkiye hayvancılığının devamı için kaba yemimizi ve karma yem hammaddemizi üretmemiz ithalata son vermemiz şart. Aksi takdirde fiyat artışını durdurabilmek hayalden öte bir şey olmaz.

Tapu ve İmar Paketi`nde değişikliğe gidilerek, "Mera, yaylak, kışlak ve otlaklarda kamu kurumlarına bina yapma izni veren" hükmün paketten tamamen çıkartılması olumlu bir yaklaşımdır. Ancak söz ile icraatın aynı olması gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı “Gıda güvenliği milli güvenlik kadar önemli” demişti. Çok doğru söyledi, Gıda güvenliği dediğimiz zaman üreticinin ürettiği ürünün kalitesine de önem vermeliyiz. Hepsi birbiri ile bağlantılı. Fakat söz ile icraatın farklı olduğunu görüyoruz. Bu konu bu kadar önemliyken iyi tarım uygulamaları kaldırıldı. Üç yıl üst üste uygulamayanların destekleri kesildi, organik tarımda fiyatlar düştü, tarım danışmanlarında sıkıntılar oldu. Aynı şekilde doğanın korunması amacı ile Jeotermaller, termik santraller, Kaz Dağları, Salda Gölü ve Zeytinlikler ile ilgili olarak çıkartılan yasal mevzuatların uygulamada aynı olmadığını gördük. Kurumlar arasında uygulama farklarının olmaması ve söz ile icraatın aynı olması gerekmektedir” dedi.

 

Okunma Sayısı: 1123
Fotoğraf Galerisi