TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ IX. TEKNİK KONGRESİ’NDE 2. GÜN

GENEL MERKEZ
15.01.2020 (Son Güncelleme: 15.01.2020 15:51:15)

 

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi’nde ikinci gün;

IV. Oturum, Prof. Dr. Hasan SİLLELİ (Ankara Ü. Ziraat Fakültesi)’nin başkanlığında “Tarım Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler-I” ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Fikri GÖKPINAR (Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü) ve Uzm. Yunus Emre GÖKPINAR (Datamind Analitik Çözümler)’ın ortaklaşa olarak hazırladıkları “Tarımsal Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Veri Madenciliği Teknikleri” konulu bildiri Uzm. GÖKPINAR tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Ediz ULUSOY (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Mak. ve Tek. Müh. Böl.), Bilgin TÜRKAY (Türkay Tarım Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.),  Mete HAS (Agco Tarım Makineleri Tic. Ltd. Şti.), Ömer DÖNDER (Dönder Tarım Mak.San. ve Tic. Ltd. Şti.), Selami İLERİ (Tarmakbir-Türk Tarım Mak. İmalatçıları Birliği), Sürel CANOĞLU (Maschio-Gaspardo Türkiye Tarım Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.), Şenol ÖNAL (Önallar Tarım Aletleri Tic. ve San. Ltd. Şti.), Prof. Dr. Hamdi BİLGEN (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Mak. ve Tek. Müh. Böl.), Prof. Dr. Vedat DEMİR(Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Mak. ve Tek. Müh. Böl.) ve Doç. Dr. Arzu YAZGI (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Mak. ve Tek. Müh. Böl.) tarafından ortaklaşa olarak  hazırlanan “Tarım Makinaları Sanayinde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ULUSOY tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Alptekin KARAGÖZ (Aksaray Ü. Aksaray Teknik Bilimler MYO), Dr. Ayfer TAN (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Tar. Araş. Ens.(emekli)), Dr. Kürşad ÖZBEK (Türkiye Milli Botanik Bahçesi), Dr. Ayşe YILDIZ (Türkiye Milli Botanik Bahçesi), Doç. Dr. Emre KESKİN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Müh. Böl.), Biyolog Adem BİLGİN (Doğa Koruma ve Milli Parklar Gn Müd.), Zir. Yük. Müh. Lerzan AYKAS (Ege Tarımsal Araş. Ens.) ve Zir. Yük. Müh. Durmuş DENİZ (Tarla Bitkileri Merkez Araş. Ens.) tarafından ortaklaşa hazırlanan “Tarımda Bitki Genetik Kaynakları Alanında Mevcut Durum ve Gelecek” konulu bildiri Prof. Dr. KARAGÖZ tarafından sunuldu.

V. Oturum, Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ`ın (Akdeniz Ü. Ziraat Fakültesi) başkanlığında “Tarım Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler-II” ana başlığında düzenlendi.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Metin ÖZGÜVEN (Tokat GOP Ü. Zir.Fak. Biyosis. Müh. Böl.), Doç. Dr. Abdullah BEYAZ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Arş. Gör. Nesrin ORMANOĞLU (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl. Böl.), Prof. Dr. Türkan AKTAŞ (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Biyosis. Müh. Böl.), Prof. Dr. Mevlüt EMEKCİ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. Ahmet Güray FERİZLİ  (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. İbrahim ÇİLİNGİR (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.) ve Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.)tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen “Hasat Sonrası Ürünlerin Korunmasına Yönelik Mekanizasyon Otomasyon ve Mücadele Teknikleri” konu başlıklı bildiri Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜVEN tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Hasan SİLLELİ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Ünal TAZEGÜL (Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekip. Üret. ve İhracatçılar Der.) ve Ezgi YILDIRIM (Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üret. ve İhracatçılar Der.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Sera Mekanizasyonunda Mevcut Durum ve Gelecek” konulu bildiri Prof. Dr. SİLLELİ tarafından sunuldu.

Doç. Dr. Köksal AYDINŞAKİR (T.C. Tarım ve Orman Bak. Batı Akdeniz TAE), Prof. Dr. Rıza KANBER (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.), Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ (Akdeniz Ü. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.), Prof. Dr. İ. Hakkı TÜZEL (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.), Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.), Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ (Akdeniz Ü. Ziraat Fak. Tarımsal Yap.ve Sulama Böl.) ve Z. Yük. Müh. Nazmi DİNÇ (T.C. Tarım ve Orman Bak. Batı Akdeniz TAE) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Sulama Teknolojileri” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. AYDINŞAKİR tarafından sunuldu.

VI. Oturum, Prof. Dr. Saliha KIRICI`nın (Çukurova Ü. Ziraat Fakültesi) başkanlığında “Tarla Bitkileri Üretimi-I” ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Temel GENÇTAN (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Taner AKAR (Akdeniz Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM (Harran Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Süleyman SOYLU (Selçuk Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Harun HURMA (Namık Kemal Ü. Zir. Fak. Tarım Eko. Böl.), Doç. Dr. Alpay BALKAN (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.) ve Dr. Halil SÜREK (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya TAE) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tahıl Üretimimizin Mevcut Durumu ve Geleceği” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. GENÇTAN tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Mustafa ÖNDER (Selçuk Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Ercan CEYHAN (Selçuk Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Muharrem KAYA (Isparta Uygulamalı Bil.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Doç. Dr. Tolga KARAKÖY (Cumhuriyet Ü. Sivas MYO Bitk. ve Hayvansal Üret. Böl.), Dr. Güray AKDOĞAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Dr. Berk BENLİOĞLU (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.) ve Dr. Öğr. Üyesi Hamdi ÖZAKTAN (Erciyes Ü. Seyrani Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Dr. AKDOĞAN tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Halis ARIOĞLU (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Özer KOLSARICI (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof.Dr. Orhan KURT (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN (Niğde Ömer Halisdemir Ü. Tarım Bil. ve Tek. Fak. Bit. Üret. ve Tek. Böl.), Prof. Dr. Mehmet ASLAN (Erciyes Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Necmi İŞLER (Mustafa Kemal Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. A. Tanju GÖKSOY (Uludağ Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Dilek BAŞALMA (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Hasan BAYDAR (Isparta Uyg. Bil .Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Hakan ÖZER (Atatürk Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Bülent UZUN (Akdeniz Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Fadul ÖNEMLİ (Namık Kemal Ü. Zir. Fak. Tarla Bit. Böl.), Prof. Dr. Yalçın KAYA (Trakya Ü. Müh. Fak. Genetik ve Biyomüh. Böl.), Prof. Dr. Mehmet SİNCİK (Uludağ Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Özden ÖZTÜRK (Selçuk Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Fatih KILLI (Sütçü İmam Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Rüveyde TUNÇTÜRK (Yüzüncü Yıl Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl.), Prof. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK (Atatürk Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Doç. Dr. Emre İLKER (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Doç. Dr. Funda ASLANOĞLU (Ondokuz Mayıs Ü. Zir. Fak. Tarla Bit. Böl.), Doç. Dr. Selim AYTAÇ (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Doç. Dr. Bihter ONAT (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Doç. Dr. Cemal KURT (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Dr. Pınar ÇUBUKÇU (T.C. Tarım ve Orman Bak. Doğu Akdeniz TAE), Dr. Halil BAKAL (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.) tarafından ortaklaşa olarak düzenlen “Yağlı Tohumlar Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek” konulu bildiri Prof. Dr. ARIOĞLU tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN (Niğde Ömer Halisdemir Ü. Tar.Bil.ve Tek.Fak. Tar.Gen. Müh. Böl.), Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN (Niğde Ömer Halisdemir Ü. Tarım Bil. ve Tek. Fak. Bit. Ür. ve Tek. Böl.), Doç. Dr. Ufuk DEMİREL (Niğde Ömer Halisdemir Ü. Tarım Bil.ve Tek. Fak. Tar. Gen. Müh. Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Emre AKSOY (Niğde Ömer Halisdemir Ü. Tarım Bil. ve Tek. Fak. Tar. Gen. Müh. Böl.) ve Prof. Dr. H. Halis ARIOĞLU (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Nişasta ve Şeker Bitkileri Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ÇALIŞKAN tarafından sunuldu.

VII. Oturum, Prof. Dr. Temel GENÇTAN`ın (Namık Kemal Ü. Ziraat Fakültesi) başkanlığında “Tarla Bitkileri Üretimi-II” ana başlığında düzenlendi.

Doç. Dr. Selim AYTAÇ (Ondokuzmayıs Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Sema BAŞBAĞ (Dicle Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Doç. Dr. Funda ARSLANOĞLU (Ondokuzmayıs Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Doç. Dr. Remzi EKİNCİ (Dicle Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.) ve Prof. Dr. Ali Kemal AYAN (Ondokuzmayıs Ü. Bafra MYO Bit. ve Hay. Üret. Prog.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan  “Lif Bitkileri Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. AYTAÇ tarafından sunuldu.

İsmail YILMAZ (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege TAE), Hasan KARTAL (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege TAE), Elif Sezay BİLİBAY (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege TAE) ve Dr. Ali PEKSÜSLÜ (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege TAE) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan  “Tütün Üretimi: Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri YILMAZ tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Saliha KIRICI (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Emine BAYRAM (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Sezen TANSI (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Olcay ARABACI (Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl.), Prof. Dr. Hasan BAYDAR (Isparta Uyg. Bilimler Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl.), Prof. Dr. İsa TELCİ (Isparta Uyg. Bilimler Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl.), Doç. Dr. Memet İNAN (Adıyaman Ü. Tarım Bil. ve Tek. Fak.), Prof. Dr. Alpaslan KAYA (Mustafa Kemal Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl.) ve Doç. Dr. Abdülhabip ÖZEL (Harran Ü. Ziraat Fak. Tarla Bit. Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecekkonu başlıklı bildiri Prof. Dr. KIRICI tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Zeki ACAR (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Mustafa TAN (Atatürk Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. İlknur AYAN (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Özlem ÖNAL AŞÇI (Ordu Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Hanife MUT (Şeyh Edebali Ü. Zir. ve Doğa Bil. Fak. Tarla Bit. Böl.), Prof. Dr. Uğur BAŞARAN (Bozok Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.), Dr. Erdem GÜLÜMSER (Şeyh Edebali Ü. Zir. ve Doğa Bil. Fak. Tarla Bit. Böl.) , Dr. Mehmet CAN (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.)ve Dr. Gülcan KAYMAK (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Türkiye’de Yem Bitkileri Tarımının Durumu ve Geliştirme Olanakları” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ACAR tarafından sunuldu.

VIII. Oturum, Prof. Dr. Hasan ÇELİK (Lefke Av. Ü. Tar. Bil. ve Tek. Fakültesi)’in başkanlığında “Bahçe Bitkileri Üretimi- I”  ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.) ve Prof. Dr. Ali KÜDEN (Çukurova Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Meyve Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. Ayzin B. KÜDEN tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Ahmet BALKAYA (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Dr. Selen AKAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. H. Çağlar KAYMAK (Atatürk Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Gölge SARIKAMIŞ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Kâmile ÖNAL ULUKAPI (Akdeniz Ü.Tek.Bil.MYO Bit.ve Hay.Ür. Böl.), Dr. Onur KARAAĞAÇ (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), Prof. Dr. İsmail GÜVENÇ (Sütçü İmam Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Ertan Sait KURTAR (Selçuk Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.) ve Prof. Dr. Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ (Namık Kemal Ü.Tek.Bil.MYO Bit.ve Hay. Ür. Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Sebzecilik Sektörü: Dünü, Bugünü ve Geleceği” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. YANMAZ tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Hasan ÇELİK (Lefke Avrupa Ü. Tarım Bil.ve Tek.Fak.Bah.Bit.Ür.ve Paz.Böl.), Prof. Dr. Birhan KUNTER (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Dr. Akay ÜNAL (T.C. Tarım ve Orman Bak. Manisa Bağcılık Araş. Ens. Müd.), Dr. Cengiz ÖZER (T.C. Tarım ve Orman Bak. Bağcılık Araş. Ens. Müd.), Zir. Y. Müh. Mehmet Ali KİRACI (T.C. Tarım ve Orman Bak. Alata Bahçe Kül.EA), Doç. Dr. Murat AKKURT (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Dr. Yılmaz BOZ (T.C. Tarım ve Orman Bak. Atatürk Bahçe Kül. MAE) ve  Dr. Hande TAHMAZ KARAMAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Bağcılıkta Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. AKKURT tarafından sunuldu.

Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU (Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko.Böl.), Zir. Müh. Emine Boz YILMAZER (Adnan Menderes Ü. Ziraat Fak. Tarım Eko. Böl.), Dr. Nesrin Aktepe TUNGA (T.C. Tarım ve Orman Bak. Atatürk Bahçe Kül. MAE), Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL (Uludağ Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Doç. Dr. Himmet TEZCAN (Uludağ Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Dr. Oya KÖSEOĞLU (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytincilik Araş. Ens.), Dr. Didar SEVİM (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytincilik Araş. Ens.), Dr. Şahnur IRMAK (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytincilik Araş. Ens.) ve Prof. Dr. Fügen Durlu ÖZKAYA (Ank. Hacı Bayram Veli Ü. Tur. Fak. Gast. ve Mutfak San. Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Zeytin Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. ÖZKAYA tarafından sunuldu.

 

Okunma Sayısı: 1403
Fotoğraf Galerisi