TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ IX. TEKNİK KONGRESİ’NDE 4. GÜN

GENEL MERKEZ
17.01.2020 (Son Güncelleme: 01.04.2020 18:54:57)

 

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi’nde dördüncü gün;

XIII. Oturum, Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ’in (Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi)başkanlığında “Su Ürünleri” ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. A. Şeref KORKMAZ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Mühendisliği Böl.), Zir. Müh. Hamdi ARPA (Tarım ve Orman Bak. Balıkçılık ve Su Ürünleri GM), Prof. Dr. Erdal ÜSTÜNDAĞ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Mühendisliği Böl.), Prof. Dr. Ercüment GENÇ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Mühendisliği Böl.) ve Prof. Dr. Yasemen YANAR (Çukurova Ü. Su Ürünleri Fak. Avlama ve İşleme Tek. Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Su Ürünleri Sektöründe Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. KORKMAZ tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Mühendisliği Böl.), Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR (Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Mühendisliği Böl.) ve Prof. Dr. Serap PULATSÜ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Mühendisliği Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde ve Avcılığında Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. YAVUZCAN tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Nilsun DEMİR (Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Mühendisliği Böl.), Dr. Müge ŞANAL (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler GM), Dr. Tolga ÇETİN (T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi GM), Dr. Tolga COŞKUN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Mühendisliği Böl.) ve Dursun ÖZDOĞAN (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri GM) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Su Ürünleri Çevre Etkileşimi” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. DEMİR tarafından sunuldu.

XIV. Oturum, Prof. Dr. İbrahim DEMİR’in (Ankara Ü. Ziraat Fakültesi) başkanlığında “Tarımsal Girdiler-I” ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Ahmet BALKAYA (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. İbrahim DUMAN (Ege Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Levent ARIN (Namık Kemal Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. Muharrem ÖZCAN (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Prof. Dr. İbrahim DEMİR (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Dilek KANDEMİR (Ondokuz Mayıs Ü. Samsun MYO Bit. ve Hay. Ür. Böl.), Dr. Sinan ZENGİN (Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama A.Ş.), Dr. Sıtkı ERMİŞ (Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü) ve Dr. Şeyma SARIBAŞ (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Bahçe Bitkilerinde Tohum Üretimi Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. BALKAYA tarafından sunuldu.

Prof. Dr. S. Ahmet BAĞCI (Selçuk Ü. Sarayönü MYO, Bit. ve Hay. Ür. Böl. Toh. Prog.), Zir. Yük. Müh. Kamil YILMAZ (Genel Md. Yrd., TAREKS Tarım Ürünleri AŞ), Prof. Dr. Mustafa AVCI (Niğde Ömer Halisdemir Ü Ü. Tarım Bil. ve Tek. Fak. Bit. Ür. Tek. Böl.), Prof. Dr. Ahmet BAYANER (Akdeniz Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Kadir AKAN (Kırşehir Ahi Evran Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Prof. Dr. Celal TUNCER (Ondokuz Mayıs Ü. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.), Dr. Dürdane MART (T.C. Tarım ve Orman Bak. Doğu Akdeniz Tar. Arş. Ens.), Prof. Dr. Yalçın KAYA (Trakya Ü. Mühendislik Fak. Genetik ve Biyomühendislik Böl.) ve Doç. Dr. Hasan EKİZ (Ekiz Tohumculuk) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarla Bitkilerinde Tohum Üretiminin Mevcut Durumu ve Geleceği” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. BAĞCI tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Hasan ÇELİK (Lefke Avrupa Ü. Tarım Bil. ve Tek. Fak.), Prof. Dr. Atilla AŞKIN (Lefke Avrupa Ü. Tarım Bil. ve Tek. Fak.), Hurşit NALLI (FÜAB (Fidan Üreticileri Alt Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı) ve Zir.Yük.Müh. Handan BÜYÜKDEMİRCİ (FÜAB (Fidan Üreticileri Alt Birliği) Gen.Sek.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Meyve ve Asma Fidanı Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Zir.Yük.Müh. BÜYÜKDEMİRCİ tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Köksal DEMİR (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Hakan BAŞAK (K. Ahi Evran Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.), Araş. Gör. Gamze ÇAKIRER SEYREK (Ankara Ü. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.) ve Zir. Yük. Müh. Aşiyan BAŞKENT (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Fidecilik Sektörünün Mevcut Durumu ve Gelecek Öngörüleri” konu başlıklı bildiri Dr. Öğr. Üyesi BAŞAK tarafından sunuldu.

XV. Oturum, Prof. Dr. Erdem AYKAS’ın (Ege Ü. Ziraat Fakültesi) başkanlığında “Tarımsal Girdiler-II” ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Figen ERASLAN İNAL (Isparta Uyg.Bil.Ü. Zir.Fak.Toprak Bil.ve Bit Bes. Böl.), Prof. Dr. Aydın GÜNEŞ (Ankara Ü. Ziraat Fak.Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl.), Prof. Dr. Ali İNAL (Ankara Ü. Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl.), Doç. Dr. Zeliha KÜÇÜKYUMUK (Isparta Uyg.Bil.Ü.Zir.Fak.Toprak Bil.ve Bit.Bes.Böl.) ve Doç. Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ (Ege Ü. Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Bes. Böl.)   tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Gübre Üretim ve Tüketiminde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. KÜÇÜKYUMUK tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Numan AKMAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Araş. Gör. Ayşe ÖVGÜ ŞEN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.), Dr. Erkan PEHLİVAN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) ve Prof. Dr. Fatin CEDDEN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Zootekni Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Hayvansal Üretim (Süt ve Kırmızı Et) Girdilerinde Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. AKMAN tarafından sunuldu.

Doç. Dr. Mehmet Ali DAYIOĞLU (Ankara Ü. Ziraat Fak.Tarım Mak.ve Tek.Müh.Böl.), Doç. Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU (Ankara Ü.Ziraat Fak.Tarım Mak.ve Tek. Müh.Böl.), Hüseyin Yüksel ÖZALP (T.C. Tarım ve Orman Bak. Meteoroloji İşleri Genel Müd.), İrfan YOKUŞ (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü), Mehmet Metin ÖZGÜVEN (Gaziosmanpaşa Ü. Ziraat Fak. Biyosis. Müh. Böl.) ve Prof. Dr. Ramazan ÖZTÜRK (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Mak. ve Tek. Müh. Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Sürdürülebilir Tarım İçin Yenilenebilir Enerji ve Tarım 4.0” konu başlıklı bildiri Doç. Dr. DAYIOĞLU tarafından sunuldu.

Prof. Dr. H. Ünal EVCİM (Ege Ü. Zir. Fak. Tar. Mak ve Tekn. Müh. Böl.(Emekli)), Doç. Dr. Arzu YAZGI (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Ercan GÜLSOYLU (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Mak.ve Tek. Müh. Böl.), Prof. Dr. Erdem AYKAS (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Prof. Dr. Vedat DEMİR (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YÜRDEM (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Mak.ve Tek. Müh. Böl.), Doç. Dr. Hüseyin GÜLER (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Arş. Gör. Dr. Erkan URKAN (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Prof. Dr. Fazilet ALAYUNT (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Prof. Dr. Harun YALÇIN (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.), Prof. Dr. Hamdi BİLGEN (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.) ve Doç. Dr. Tuncay GÜNHAN (Ege Ü. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Tek. Müh. Böl.)  tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Tarımsal Mekanizasyonda Mevcut Durum ve Gelecek” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. EVCİM tarafından sunuldu.

XVI. Oturum, Prof. Dr. Aziz TEKİN’in  (Ankara Ü. Mühendislik Fakültesi) başkanlığında  “Türkiye’de Gıda Endüstrisi ve Gıda Kontrolü ana başlığında düzenlendi.

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.) ve Araş. Gör. Berkay KESKİN (Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Türkiye Gıda ve İçecek Sanayindeki Ekonomik Gelişmeler” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. GÜNEŞ tarafından sunuldu.

Prof. Dr. Ayla GÜLDEN PEKCAN (Hasan Kalyoncu Ü. Sağlık Bil. Fak. Besl. ve Diyetetik Böl.) “Türkiye’nin Gıda Tüketim Profili ve Yeterliliği” konu başlıklı bildiriyi hazırlayarak sundu.

Doç. Dr. Remziye YILMAZ (Hacettepe Ü. Gıda Mühendisliği Böl.) “Gıda Sanayinde Yeni Teknolojiler ve Yeni Gıdalar”  konu başlıklı bildiriyi hazırlayarak sundu.

Prof. Dr. Barbaros ÖZER (Ankara Ü. Ziraat Fak. Süt Teknolojisi Böl.), Samim SANER (Gıda Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Nuray YAZIHAN (Ankara Ü. Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD) ve Prof. Dr. Murat YILDIRIM (İstanbul Ü. Cerrahpaşa Veteriner Fak. Farm. ve Toksikoloji ABD) tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan “Gıda Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri” konu başlıklı bildiri Prof. Dr. ÖZER tarafından sunuldu.

Panel I, Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN’in (Ankara Ü. Ziraat Fakültesi) moderatörlüğünde “Tarımsal Üretim Planlaması” konu başlığında düzenlendi.

Konuşmacılar; Dr. Metin TÜRKER (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı), Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU (Selçuk Ü. Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl.), Doç.Dr. Gökhan GÜNAYDIN (TMMOB ZMO Temsilcisi) ve Ayhan BARUT (CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi) “Tarımsal Üretim Planlamasının Gerekliliği, Türkiye’de Tarım Alanında Yaşanan Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Beklentiler” hakkında açıklamalarda bulundular.

Kongremizin dördüncü günü izleyicilerin, konuşmacılara yönettiği soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

 

Okunma Sayısı: 1215
Fotoğraf Galerisi