26-29 TEMMUZ 2007 HACCP VE ISO 22000 EĞİTİMİ

GAZİANTEP ŞUBE
05.07.2007 (Son Güncelleme: 05.07.2007 18:29:16)

HACCP VE ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

HACCP ( TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI) TEMEL EĞİTİMİ VE ISO 22000: 2005 GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ-GAZİANTEP

HACCP ( Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) TEMEL EĞİTİMİ

     Gıda güvenliği yönetimine uygulandığı şekliyle HACCP sistemi, gıda güvenliği sorunlarını önlemek için gıdaların işlenmesinde kritik noktaların kontrolü yaklaşımını kullanır. Bilime dayanan ve sistematik olan sistem, gıdaların güvenliğini sağlamak için özel tehlikeleri ve önlemleri tanımlar. HACCP tehlikeleri önlemeye dayanmaktadır ve nihai ürün tetkik ve testine bağımlılığı azaltmaktadır.

      HACCP sistemi ilk üreticiden tüketiciye kadar bütün gıda zinciri boyunca uygulanabilir. Gıda güvenliğini iyileştirmenin yanı sıra HACCP uygulamasının diğer yararları arasında kaynakların etkin kullanımı, gıda endüstrisinin tasarrufta bulunması ve gıda güvenliği ile ilgili sorunların daha çabuk ele alınması bulunmaktadır.

      HACCP, gıda endüstrisi seviyesinde kontrol sorumluluğunu ve derecesini arttırmaktadır. Uygun şekilde tatbik edilen bir HACCP sistemi gıda işleyicilerinin gıda güvenliğinin sağlanması konusuna daha yoğun katılımını sağlamakta ve bu şekilde işlerinde yenilenen bir motivasyon sağlamaktadır.

      HACCP‘nin uygulanması şirket tarafından tesis edilmiş olan kalite güvence prosedürlerinin ve iyi imalat uygulamalarının yapılmaması anlamına gelmemektedir; fakat, sistematik bir yaklaşımın bir parçası olarak ve HACCP planı ile uygun şekilde bütünleşmesi için bu prosedürlerin revizyonunu gerektirmektedir.

HACCP   : 26-27-28 Temmuz 2007

YER        :TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

               Gaziantep Şubesi Toplantı Salonu

Program : Süre 3 Gün

Eğitici     : Vecdi KARACAOĞLU

Katılım Şartları:

Oda Üyeleri    : 150 YTL

Öğrenciler      : 100 YTL

Oda Üyesi Olmayanlar : 200 YTL

BAŞVURU : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi

TELEFON   : 0 342 230 24 86

               : 0 532 523 84 31

ISO 22000: 2005 GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

     Ulusal düzeyde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın yayımladığı zorunlu Ulusal HACCP Yönetmeliği‘nin yanında; uluslararası zorunlu olmayan ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ uluslararası ticarete uyması talep edilerek yayımlanmış, dünyanın aynı dili konuşacağı ilk uluslar arası kabul görecek gıda güvenlik mevzuatıdır. Ülkemizin birincil üretime dönük ihracat düşünüldüğünde ISO 22000 şartlarının bilinmesine ihtiyaç duyulacaktır.

 ISO 22000 : 29  Temmuz  2007

Program     : Süre 1 Gün

Eğitici         : Vecdi KARACAOĞLU

Katılım Şartları    : HACCP Temel Prensipleri Eğitim Kılavuzu" programına katılmış olmak

Oda Üyeleri         : 100 YTL

Öğrenciler           : 50 YTL

Diğer Katılımcılar : 150 YTL

BAŞVURU            : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi

 

Okunma Sayısı: 4337